Definitia Rotary

Rotary este o organizaţie de oameni de afaceri şi specialişti, reuniţi pe plan mondial, care au un rol activ in comunitatile in care traiesc, imbogatindu-si prin aceasta  atat viata personala cat si pe cea profesionala. Rotary  oferă ajutor umanitar, promovează cele mai înalte standarde etice în orice activitate profesională şi contribuie la instaurarea climatului de bunavoinţă şi pace în lume.

Prin proiectele sale, un club Rotary poate aduce imbunatariri semnificative asupra vietii din comunitatea sa. Membrii Rotary se implica in proiecte care deservesc comunitatea si care izvorasc din probleme critice cum ar fii: saracia, foametea, copiii cu risc, analfabetism, violenta, mediu, sanatate, etc. De asemenea, rotarienii vin in sprijinul programelor pentru tineri, incurajeaza oportunitatile educationale si schimburile internationale pentru studenti, profesori si alte categorii, in scopul dezvoltarii profesionale.

Fundatia Rotary International ofera oportunitatile de a crea parteneriate internationale in scopul ajutarii oamenilor cu nevoi din lumea intreaga. Fundatia Rotary International este o organizatie non-profit care prin contributiile voluntare ale membrilor sai dar si a celor care impartasesc aceeasi viziune despre o lume mai buna, coordoneaza programe umanitare internationale si schimburi culturale si educationale.

Cluburile Rotary SAMVS si Rotaract SAMVS acorda 5 burse de excelenta pe perioada a 6 luni calendaristice , dupa cum urmeaza

1 bursa clasele V-VIII

2 burse clasele IX-XII

2 burse candidat Invatamant Universitar

Valoarea bursei este de 250 Ron net/luna

B. Criteriile de acordare burse pentru candidatii din invatamantul preuniversitar

B1. Candidatul trebuie sa nu fie beneficiarul altor burse private

B2. Situatia scolara foarte buna (media pe ultimul an sa fie peste 9.00)

B3. Sa aiba recomandarea a 2 cadre didactice, recomandare care sa includa: - premii la concursurile scolare interne si internationale - performantele la olimpiade - participarea la activitati extrascolare - art , sport (individual si de echipa)

B4. Prezentarea unui CV

B5. Scrisoare prin care candidatul sa-si prezinte aspiratiile si tendintele de viitor

B6. Situatia materiala este folosita pt departajare la punctaj egal; se va lua in considerare media venitului net / membru de familie.

C. Criteriile de acordare burse pentru candidatii din invatamantul universitar

C1. Candidatul trebuie sa nu fie beneficiarul altor burse private

C2. Sa rezulte din foaia matricola medii peste 9.00

C3. Lista de lucrari si performante

C4. Lista mobilitatilor acoperite

C5. Prezentarea unui CV model european

C6. Scrisoare de intentie

C7. Situatia materiala este folosita pt departajare la punctaj egal; se va lua in considerare media venitului net / membru de familie.

Mentiuni speciale :

a) Perioada depunerii dosarelor 1.02.2016 – 20.02.2016

b) Dosarele se vor depune in fiecare zi de joi a saptamanii intre orele 13 – 16, la adresa Clubului Rotary SAMVS, Bdul Eroilor nr.18, Cluj-Napoca

Continutul dosarului candidatilor:

- copie a actului de identitate

- copie a actelor de studiu care sa ateste performantele elevului sau studentului

- copie a foii matricole

- Curiculum vitae

- Scrisorile de recomandare a 2 cadre didactice (pentru elevi)

- Scrisoril de prezentare a aspiratiilor (elevi)

- Scrisori de intentie (studenti)

- Dovezi ale situatiei materiale din familie

- Lista de lucrari, performante si mobilitati (cu indici de cautare pentru certificarea autenticitatii celor declarate)

- Declaratie ca nu beneficiaza de alte burse private